Nykøbing Sjælland: Arbejdet med en fremtidssikret energiløsning er i gang

Sidste år blev beslutningen om, at Nykøbing Sjælland Varmeværk skulle investere i en fremtidssikret energiløsning, truffet. Løsningen kom til at bestå af en luft-til-vand varmepumpe, som skulle gøre energiforsyningen alsidig, bæredygtig og forsyningssikker. Og dette ret omfattende projekt er nu i fuld gang.

Og hæng på, for nu bliver det lidt teknisk:

I øjeblikket arbejder vi på at færdiggøre de byg- og anlægsaktiviteter, som skal gennemføres, inden vi kan placere de store maskinkomponenter. Derefter fortsætter vi med den elektromekaniske montage.

Vi er igang med at rejse stålspær samt et 5 m. højt stålstativ, som de 24 energioptagere skal placeres på. I løbet af de kommende uger vil vi være klar til at placere energioptagere på stativet samt indsætte de fire varmepumper inkl. eltavler og andet hjælpeudstyr.

Alle fundamenter er nu støbt, både til akkumuleringstank, varmepumpebygning samt energioptagere.

Selve anlægget består af fire CO2-varmepumper fra Fenagy, som installeres i en ny teknikbygning på 273 kvadratmeter. Energien til varmepumperne tages fra udeluften via 24 stk. Güntner energioptagere, som placeres bag den nye teknikbygning.

Formålet er at komme mest muligt væk fra naturgas og mest mulig over på vedvarende energi.

Så: Det går da egentlig meget godt 🙂


Giver stor fleksibilitet i et svingende elmarked

Det eldrevne varmepumpeanlæg skal altså sænke naturgasforbruget og reducere CO2-aftrykket. Samtidig skal det forbedre varmeværkets og dermed forbrugernes økonomi.

Varmepumpen og den nye akkumuleringstank vil sammen med det eksisterende kraftvarmeværk, elkedel og akkumuleringstank give større fleksibilitet og ikke mindst: Større og bedre mulighed for at byde aktivt ind i det kraftigt svingende el-marked. Beregninger i projektforslaget taler også sit tydelige sprog: Forbruget af naturgas vil kunne reduceres med omkring 1,5 mio. m3 svarende til en reduktion på ca. 57 %.

Derudover vil træpilleforbruget på den eksisterende træpillekedel blive halveret, ligesom den eksisterende elkedel vil reducere varmeproduktionen markant til kun de allermest gunstige timer med ekstrem lav eller negativ elpris.


Kommer forbrugerne til gode

Varmepumperne vil desuden medvirke til en forbedret driftsøkonomi for varmeværket, og de godt 2200 forbrugere vil komme til at mærke positivt til investeringen.

Anlægget omfatter som nævnt etablering af et eldrevet varmepumpeanlæg baseret på CO2-teknologi. Derudover suppleres anlægget med en 2.500 m3 akkumuleringstank, som skal placeres ved siden af den nuværende akkumuleringstank på 6.000 m3. Den nye tank gør det muligt at bruge varmepumperne uafhængigt af den eksisterende tank, som solvarmen i dag leverer til.

Krebs A/S er totalentreprenører på opgaven, og anlægget forventes at være i drift omkring årsskiftet.

Du kan læse mere om projektet her.