Gasmotor til kraftvarme

Et kraftvarmeanlæg, som består en gasmotorinstallation, sikrer, at varmeproduktionen sker på en økonomisk og optimal måde – og med mindst mulig belastning for miljøet. Dette skyldes, at der sker en samproduktion af varme og el i gasmotoren, hvor indfyret gas udnyttes med en optimal anlægsvirkningsgrad – i modsætning til mange andre energiproduktionsformer.

I et gasmotoranlæg kan der fyres med både naturgas og biogas. For fjernvarmeværker handler det om at producere billigst muligt varme. Ved anlægsløsninger, hvor en gasmotor indgår, sikres en samproduktion af el og varme, og produktionsprisen per kWh varme er derfor optimal.      

Kontakt Krebs A/S i dag. Vi hjælper dig gerne med at undersøge jeres driftsmuligheder ved gasmotoranlæg