Nykøbing Sjælland Varmeværk: Installation af eldrevet varmepumpeanlæg

Krebs A/S er blevet hyret til at hjælpe Nykøbing Sjælland varmeværk med installation af et eldrevet varmepumpeanlæg. Projektet omhandler etablering af det 7 MW eldrevne varmepumpeanlæg baseret på CO2-teknologi, som skal sænke naturgasforbruget og reducere CO2-aftrykket.

Ønsket om at etablere en eldreven varmepumpe, der kan anvende udeluft som varmekilde, bliver derfor nu en realitet.

Fra næste fyringssæson 2023/2024 vil varmepumpeanlægget være opstillet og i drift ved Nykøbing Sjælland Fjernvarmes solvarmeanlæg. Idriftsættelsen af varmepumpeanlægget bliver et væsentligt bidrag til at nedbringe anvendelsen af fossilt brændsel via naturgassen.

 

Klimamæssig gevinst i Nykøbing

Varmepumperne vil medvirke til en klart forbedret driftsøkonomi for varmeværket, og de godt 2200 forbrugere vil også komme til at mærke en positiv gevinst af denne investering.

Det nye varmeanlæg vil bidrage væsentligt til en klimamæssig gevinst i Nykøbing. Projektet vil bidrage til cirka 73.000 tons mindre CO2-udledning over 20 år.

Krebs A/S står for installationen og Fenagy A/S har leveret varmepumperne.

Opgaven udføres som totalentreprise.