Vildbjerg: Grøn fjernvarme på vej til forbrugerne

Både forbrugerne og klimaet høster gevinsten, når fjernvarmen i Vildbjerg i fremtiden bliver endnu mere bæredygtig.

Vildbjerg Tekniske Værker har købt varmepumper til et firecifret millionbeløb. Varmepumperne skal give bedre mulighed for at producere varmen billigt, og de nye eldrevne varmepumper giver samtidig giver den fordel, at varmeværket øger forsyningssikkerheden.   

Krebs A/S bygger i totalentreprise det nye 6 MW luft til vand varmepumpeanlæg. 

Vi er for nyligt blevet færdige med at hejse de 18 energioptagere på plads, som skal hente energien fra udeluften. Samtidig arbejder vores bygningsentreprenør og elinstallatører målrettet på at klargøre den nye bygning, så den kan blive helt klar, når de tre varmepumpeunits leveres.

Varmepumperne anvender det naturlige kølemiddel CO2, og er endnu engang, produceret og leveret af FENAGY A/S.

Opgaven forventes afsluttet inden for nogle uger.