Kedelanlæg

Dimensionering af komplette kedelcentraler. Energioptimering af eksisterende kedelanlæg, ved røggaskøling med eller uden varmepumpe.

 

Vi er bekendte med de særlige krav der er for dampkedler og bliver løben opdateret ved kurser.