Gasmotor til biogas

Krebs A/S har stor erfaring som entreprenører i design, projektering og udførelse af naturgas- og biogasfyrede gasmotoranlæg. Omfanget af leverancen bliver altid tilpasset kundens behov ønsker.

Vi tilbyder gasmotoranlæg til biogas- og rensningsanlæg, hvilket sikrer at varmeproduktionen sker på en økonomisk og optimal måde – med mindst mulig miljøbelastning. I gasmotorinstallationer kan der fyres med både naturgas, biogas og H2 (brint).

Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af organiske rest- og affaldsprodukter og er en metanholdig gas, der kan opgraderes og erstatte brugen af fossil naturgas. Biogas er en vigtig grøn energikilde, som kan bidrage til den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning. 

Biogassen anvendes til at producere elektricitet og fjernvarme i en gasmotor (CHP-enhed) på anlægget. Elektriciteten sendes ud på elnettet og varmen forbruges lokalt. Alternativt opgraderes gassen til naturgaskvalitet og anvendes i det danske naturgasnet.

Det er af højeste prioritet for Krebs A/S, at anlægsudformningen tilpasses kundens behov samt at der udføres tekniske og optimale anlægsløsninger.  

Medarbejderne hos Krebs A/S har arbejdet med etablering af biogasanlæg de sidste 20 år og kan derfor bidrage med betydelig teoretisk og praktisk erfaring.

Vores kernekompetencer inden for biogas er: 

  • Projektering af komplette gasmotoranlæg.
  • Optimering af varmefordelingsanlæg.
  • Levering og installation af varmeanlæg for gasopgraderingsanlæg.
  • Udnyttelse af restvarme i gylle samt spildvarme fra gasopgraderingsanlæg.
  • Dimensionering af komplette gassystemer, herunder anmeldelse til Sikkerhedsstyrelen for godkendelse.

Ønsker I at vide mere om, hvordan Krebs A/S kan hjælpe jer med gasmotor til biogas?
Kontakt os på tlf. 40 30 22 68 eller krebs@krebs-as.dk