Midlertidig damp produktion.

Etablering af midlertidig damp produktion på pålægsfabrik ved Aarhus.

Under flytning af pålægs produktion blev det nødvendigt med en midlertidig forsyning af damp, dampproduktionen blev genoptaget efter få dage og der kunne ugen produceres pålæg.
Krebs A/S leverede, installerede og idriftsatte den transportable kedelcentral, på fabrikkens nye adresse på Gunnar Clausens Vej i Viby.
Udover levering af midlertidig damp kedel blev der installeret damp og kondensat rør i fabrikken.