Kongerslev Fjernvarmeværk

Så er arbejdet i gang i Kongerslev, vi har fået rejst spær samt fået leveret energioptagere.
Arbejdet går planmæssigt, idriftsætning af anlægget kommer til at foregå i November – December 2020

For yderligere information omkring anlægget hos Kongerslev Fjernvarmeværk eller information om driftsøkonomi for Varmepumper kontakt Morten Krebs.
Få en snak om hvad regeringens klimaudspil kommer til at betyde for varmeprisen ved drift af Varmepumper.