Hashøj Biogas: Vigtigt led i den grønne omstilling

Krebs A/S har leveret og installerer gasmotoranlæg til Hashøj Biogas i Slagelse. Anlægget består af en 2.000 KW gasmotor, som er drevet af biogas.  

Med leveringen af en række gasmotoranlæg til industrien skriver Krebs A/S sig også ind i udviklingen, når det kommer til at udnytte biogassen.

Hashøj Biogas på Vestsjælland har i mere end 28 år produceret biogas.

Projektet bidrager til at reducere fossile brændsler, og det er en omstilling, som flere og flere ældre biogasanlæg er i gang med for tiden. Dermed kommer mange biogasanlæg i fremtiden til at producere grøn strøm til forbrugerne. Implementeringen af gasmotoranlægget til Hashøj Biogas er dermed også med til at give et vigtigt skub i den rigtige retning ift. den grønne opstilling.


Biogas med markante fordele

Biogas er som bekendt generelt et vigtigt led i den grønne omstilling, da biogas er grøn energi med markante fordele. Med cirkulær økonomi og afledte værdier udgør biogas en vigtig del i et fremtidigt fossilfrit energisystem.

Den CO2-netutrale biogas, som kommer fra madaffald og andet organisk materiale, kan bruges til opvarmning eller til at lave strøm. Gassen skal fremadrettet opgraderes til naturgaskvalitet og indleveres til naturgasnettet.

Vi er glade for, at vi er blevet valgt til at levere anlægget i totalentreprise, inkl. bygning, akkumuleringstank, skorsten og 10 KV koblingsanlæg.

Motoren er leveret af Jenbacher, Østrig.