En kold aprildag: Sæby Varmeværks nye varmepumper indvies

Omkring 100 mennesker deltog i festlighederne, da Sæby Varmeværk en kølig aprildag indviede deres nye varmepumper. Sæbys borgmester Birgit S. Hansen var også med, og hun delte ud af ros til igangsætterne af projektet og byens borgere:  

”I har noget meget vigtigt i jeres hænder – nemlig forsyning og det fællesskab, som ligger heri. Og så den forpligtelse, der er til at levere det, som borgere og virksomheder har brug for. I arbejder for den grønne energi og gode priser og ikke mindst sikkerheden omkring forsyning,”

Værket er nu godt på vej til at blive endnu grønnere og være klar til at indfri ambitionen om at blive helt fossilfri i varmeproduktionen. 

”Endnu et håndtag at dreje på”  

Formand Trine Saaby pegede også på de gevinster, som varmepumperne i fremover skal bidrage med:

”Nu har vi fået endnu et håndtag at dreje på. Dermed har vi nok en gang styrket vores produktionsportefølje. Det betyder, at vi kan starte det forskellige maskineri i forhold til, hvornår el- og gaspriserne er i top eller i bund – afhængigt at varmeværkets behov for køb og salg,” understregede Trine Saaby.

Krebs A/S har leveret hovedkomponenterne til et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg. Dette inkluderer 10 KV forsyningskabler, transformer, forsyningstavle, varmepumper, energioptagere, rørinstallation samt SCADA-system til regulering og overvågning.

Varmepumpen kommer fra Fenagy og er på 5,4 KW.   

Vi har været glade for samarbejdet og ser frem til lignende projekter i fremtiden.

Læs mere om indvielsen her.