Røggas kondensering

Røggas kondensering


Røggaskondensering for 6 + 8 MW flis kedler

Koplet nyt røggassystem fra elfilter til skorsten, ved fuldlast

med 45°C i returtemperatur laver røggaskondenser 2.200 KW

udetid for fliskedlerne 1 + 2 dage i alt.

For at holde udetiden nede blev der etableret midlertidig afblæsning af

røggassen, hvorefter røggaskondenser og hjælpeudstyr kunne installeres samtidig

med varme produktion.

For at nedbringe modtryk og lave en enkel installatio blev skorstenen drejet 90° på fundament og røggassuger blev flyttet.

 

 

 

 

  • Dato
  • Kunde
    Alfred Pedersen & Søn AB
  • Lokation
    Trælleborg Sverige