Røggas kondensering

Røggaskondensering for 6 + 8 MW flis kedler. Koplet nyt røggassystem fra elfilter til skorsten, ved fuldlast
med 45°C i returtemperatur laver røggaskondenser 2.200 KW. Udetid for fliskedlerne 1 + 2 dage i alt.

Oxidationskatalysator

Forbindelse med opgradering af Bergen gasmotor på Helsinge Kraftvarmeværk, blev der dimensioneret, produceret og installeret Oxidationskatalysator for optimering af udledning af CO.