Oxidationskatalysator

Forbindelse med opgradering af Bergen gasmotor på Helsinge Kraftvarmeværk, blev der dimensioneret, produceret og installeret Oxidationskatalysator for optimering af udledning af CO.