Grønland

Vi har været involveret i flere store projekter gennem de sidste 10 år, herunder kraftvarmeværker og kedelcentraler.

 

Vi har stor erfaring med arbejde i Grønland.