Projekter

Bornholms Bioenergi
Projektledelse samt dimensionering af mekaniske systemer og EL i forbindelse med udskiftning af to Jenbacher 320 gasmotorer, herunder ombygning af anlæggets 10KV fordeler anlæg.

Her indsættes den sidste af de to Jenbacher 420 på 1.484 KWe


Varmepumpe til Halvrimmen kraftvarmeværk
Projektledelse og beregninger i forbindelse med etablering varmepumpe for Halvrimmen kraftvarmeværk, herunder succesfuld ansøgning om anlægstilskud hos Energistyrelsen, samt efterfølgende salg af energibesparelser.


Etablering af turbine test facilitet i Esbjerg

Dimensionering af 40 bars gasinstallation.
Beregninger og udarbejdelse af PI-Diagrammer og styklister for kølevand fra vand bremse.


 

Oxidationskatalysator                                                                                                 I forbindelse med opgradering af Bergen gasmotor på Helsinge Kraftvarmeværk, blev der dimensioneret, produceret og installeret Oxidationskatalysator for optimering af udledning af CO, Oxidationskatalysator omdanner CO til CO2.