Løsninger

Biogasanlæg
Følgende ydelser inden for biogas udføres:
P
rojektering af komplette gasmotor anlæg.
Optimering af varmefordelings anlæg.
Dimensionering af Komplette gassystem, herunder anmeldelse til sikkerhedsstyrelen, for godkendelse.

Vi har arbejdet med etablering af biogasanlæg de sidste 20 år og kan derfor bidrage med en betydelig teoretisk og praktisk erfaring.


Grønland
Vi
har stor erfaring med arbejde i Grønland, og har været involveret i flere store projekter gennem de sidste 10 år, herunder kraftvarmeværker og kedelcentraler.
Kedelanlæg
Dimensionering af komplette kedelcentraler.               Energioptimering af eksisterende kedelanlæg, ved røggaskøling med eller uden varmepumpe.       

Vi er bekendte med de særlige krav der er for dampkedler og bliver løben opdateret ved kurser. 


Varmepumper
Vi samarbejder med de førende leverandører inden for varmepumper og hjælpe udstyr og er bekendt med den nyeste teknologi.
Vi sørger for projekt godkendelse ved kommunen, godkendelse af anlægget ved 3 parts instans,
og sørger for at jeres anlæg opfylder de nyeste krav for sikkerhed samt ydeevne.